sâmbătă, 22 mai 2021

Duhul Sfânt se primește într-o inimă curată prin punerea mâinilor Faptele Apostolilor 8: 1 – 25

 


Azi, Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne învață că Duhul Sfânt se primește  printr-o credință care rezultă din ascultarea de Dumnezeu, pocăință sinceră și o inimă curată, predată pe deplin lui Dumnezeu Tatăl. O neînțelegere corectă a primirii Duhului Sfânt, este pedepsită dur de Dumnezeu.

      I.          Botezul se administrează oamenilor care se pocăiesc și cred Evanghelia. v. 12, 22.

Samaritenii au fost evanghelizați și de Domnul Isus, ei știau Cuvântul scris al lui Dumnezeu, dar trăiau și în forma păgânilor. Nimeni nu se pocăiește numai după ce știe și înțelege bine Cuvântul Domnului.

    II.          După botez, prin punerea mâinilor și rugăciune se primește Duhul Sfânt . v. 15, 17.

Punerea mâinilor și rugăciunea se face de oameni acreditați de Dumnezeu.                                    De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. (2 Timotei 1:6, VDCC)

  III.          Inima care primește Duhul Sfânt trebuie să fie curată. V 21.

Dumnezeu ne învață prin Cuvântul său despre inima noastră, care trebuie predată Domnului în întregimea ei. Inima nu poate fi împărțită între Dumnezeu și lume, deoarece Dumnezeu nu acceptă această stare de lucruri.

30. şi ‘Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta.’ Iată porunca dintâi. (Marcu 12:30, VDCC)

15. Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare.
(Luca 8:15, VDCC)

 IV.          Administrarea botezului și punerea mâinilor cu rugăciune se face în Numele Domnului Isus, fără bani sau alte favoruri. V. 20.

Dumnezeu a dat daruri oamenilor fără bani și cere ca lucrătorii Lui să vestească Evanghelia oamenilor fără bani.

8. Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. (Matei 10:8, VDCC)

 

19. şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca, peste oricine-mi voi pune mâinile, să primească Duhul Sfânt.”
20. Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu