sâmbătă, 15 mai 2021

Între Paște și Rusalii să învățăm de Duhul Sfânt

 


Domnul Isus ne spune că va pleca la Tatăl său în ceruri, dar nu ne va lăsa orfani, ci ne va trimite Duhul Sfânt care va fi călăuza noastră, învățătorul, avocatul, dar și mângâitorul, cel care ne mângâie în necaz. Nu avem mângâiere în necaz, aceasta ni se trage de la faptul că nu avem Duhul Sfânt în noi.

(Faptele apostolilor 19:1-7, VDCC)

Ai auzit că s-a dat Duhul Sfânt?

Întrebarea nu este una retorică, ci una cât se poate de adevărată și reală. Ucenicii din Efes când au fost întrebați de Pavel dacă au primit Duhul Sfânt, au răspuns direct: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.”

Dacă azi multă lume nu știe ce se sărbătorește la Paște sau Crăciun, de Rusalii foarte, foarte puțini știu că este vorba de coborârea Duhului Sfânt.

      I.          De ce nu se știe despre coborârea Duhului Sfânt?

1.    În biserica ta nu se predică despre Duhul Sfânt.

2.    Nu citești Biblia ca să afli despre Duhul Sfânt.

3.    Nu este interes să se vorbească despre Duhul Sfânt.

 

    II.          Acum ai auzit, ce vei face, vei vrea să-l ai?

1.    Ca să-l primești, fă ce au făcut acești ucenici.

2.    Nu orice botez este valabil, ci unul singur care ne este poruncit.

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
(Matei 28:19, VDCC)

3.    După botez, prin punerea mâinilor, primești Duhul Sfânt.

  III.          Acum, dacă știi ce trebuie să faci, ești hotărăt să faci acest pas?

1.    Nu vei regreta toată viața, pentru că Duhul Sfânt te va ajuta.

2.    Duhul Sfânt te va mângâia cănd vei trece prin necazuri și lacrimile îți vor brăzda obrazul.

3.    Duhul Sfânt îți va prezenta rugăciunea înaintea lui Dumnezeu Tatăl, în așa fel, ca să fie corectă și să fie ascultată.

 

 

1. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici
2. şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.”
3. „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?” le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.”
4. Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.”
5. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.
6. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei şi vorbeau în alte limbi şi proroceau.
7. Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi.

(Faptele apostolilor 19:1-7, VDCC)

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu