sâmbătă, 27 mai 2023

Al XXXVIII-lea Congres al Baptiștilor din România desfășurat sub călăuzirea Duhului Sfânt

 


În zilele de vineri și sâmbătă 26 - 27 mai 2023, la Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” din Oradea, a avut loc:

„Al XXXVIII-lea Congres al Baptiștilor din România”

Deviza acestui congres a fost:

„Propovăduiți Evanghelia la orice făptură!” Marcu 16:15

Zile de sărbătoare sfântă care ne-au umplut inimile de prezența Duhului Sfânt, prin care am lăudat Gloria Numelui lui Dumnezeu cel Mare și Sfânt, care ne-a condus și mișcat după voia Sa.Dumnezeu i-a ajutat pe cei 979 de delegați ai Bisericilor Creștine Baptiste din România, să ajungă cu bine la locația unde s-a ținut Congresul. Eu, Vasile Bel, am ajuns vineri la ora 13, deși înscrierile începeau la ora 14. Era lume deja, forfotă și voie bună. Am fost întâmpinat de fratele păstor Doru Hnatiuc, unul din păstorii de la Biserica Baptistă „Emanuel”, zâmbitor, cum este dumnealui și  bine dispus, a dat mâna cu noi și ne-a spus „bun venit”. Am cerut o masă să îmi dea ca să așez cele 11 titluri de carte de istorie pe care Domnul m-a ajutat să le scriu și am primit-o rapid, am primit loc la umbră în curtea bisericii unde nepotul meu a fost un bun prezentator. Nepotul a stat la masa de carte și eu în sală la Congres.Congresul a fost condus cu multă amabilitate de fratele păstor Onisim Mladin. A fost un timp de laudă și închinare și de la deschiderea Congresului s-a putut vedea cu prisosință că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era prezent și călăuzea momentele de închinare, dar și în desfășurarea Congresului.   

A doua zi de Congres a început la ora 9 dimineața cu rugăciune și cântare, frații bine dispuși cântau, lăudau pe Dumnezeu pentru tot ce Dumnezeu a făcut pentru poporul Său baptist din România. Toți delegații erau o inimă și un gând. Sala bisericii era plină, fiecare delegat la locul său, iar frații candidați erau puși în fața noastră ca să-i vedem.

Fratele Onisim a anunțat și prezentat candidații, începând de la slujirea de președinte și fiecare candidat a avut câteva minute în care se prezenta și își expunea planul și viziunea. Au fost momente înălțătoare, cu plăcere ascultam pe fiecare candidat și la urmă era aplaudat, în semn de respect.

A început procedura de vot, unde a fost o mică problemă, dar care a fost rezolvată prin votul Congresului și această procedură a continuat în liniște și emoție. După terminarea votului și în așteptarea rezultatului, am mai ascultat câteva moțiuni prezentate și votate de Congres, apoi frații delegați au fost puși să cânte cântările Domnului, spre slava Lui, pentru binele pe care l-a făcut acestui popor.

A venit la tribună procesul verbal și fratele Onisim Mladin, președintele de zi al Congresului, a dat citire numele celor învredniciți prin Duhul Domnului și votul delegaților, să conducă poporul baptist timp de patru ani.

Și numele sunt acestea:

Președinte - Sorin Bădrăgan

Vicepreședinte cu misiunea - Otniel Bunaciu

Vicepreședinte cu educația - Paul Negruț

Vicepreședinte Pastorala - Corneliu Peleașe

Secretar general - Teofil Mihoc

Secretar general adj. - Gelu Dumitrașcu

Dumnezeu Sfântul, prin aceste nume de frați, va lucra și va conduce poporul baptist în sfințenie și respect față de Dumnezeu și oameni, în închinare, într-o trăire după voia cea bună a lui Dumnezeu.

Pe Dumnezeu îl felicit și îl laud, iar fraților din conducere le urez o dependență totală de Dumnezeu și cu urechea la nevoile oamenilor.

 și au zis: „Amin. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor! Amin.” (Apocalipsa 7:12)Poze Alin Cristea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu