duminică, 21 mai 2023

Păstorul Marius Birgean prezintă viziunea de vicepreședinte cu educația BiblicăFratele Marius Birgean este un tânăr păstor cu o viziune clară, un om energic, care aleargă cu folos. A fost cooptat să candideze la acest departament de educație Biblică din cadrul Uniunii Baptiste din România. Omul este deprins să învețe, dar și să organizeze o școală cu învățământ universitar.

Mai jos puteți citi și pune întrebări fratelui Marius Birgean.

 

VIZIUNE VICEPREȘEDINTE EDUCAȚIE BIBLICĂ UBR

Mă numesc Marius Birgean, am 50 de ani și slujesc de aproape 29 de ani ca pastor al Bisericii Baptiste Emanuel din Timișoara. Sunt căsătorit cu Alina, avem 4 copii (din care două fete căsătorite și doi băieți, ultimul fiind adoptat). Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii care Îl slujesc pe Domnul și iubesc lucrarea Lui. Legat de pregătirea teologică, sunt absolvent al Institutului Teologic Baptist București (promoția 1994), iar ulterior am continuat studiile masterale și cele doctorale cu Central Baptist Theological Seminary din Minneapolis (MN, SUA), obținând titlul de Doctor în Teologie Istorică în anul 2017. Am slujit ca Vicepreședinte cu Educația Biblică, cu Pastorala, iar apoi ca președinte al Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara (2020-2023).

De tânăr, am fost pasionat de studiul Sfintelor Scripturi și de formularea unei înțelegeri teologice cât mai biblice și mai coerente. Sunt conservator în convingerile teologice și foarte interesat de fidelitatea biblică în doctrină. Iubesc moștenirea doctrinară baptistă și îmi doresc ca și generațiile viitoare de credincioși să o aprecieze. Una din zonele mele de interes academic a fost cea legată de identitatea baptistă și moștenirea doctrinară a acesteia, precum și de mișcarea evanghelică în ansamblul ei.

Am predat, începând cu 1994 în cadrul Institutului Biblic Baptist Timișoara, o școală mică care oferă cursuri biblice la nivel de certificat de studii biblice, care a echipat mai multe generații de păstori, misionari și lucrători din Banat, Oltenia și nu numai. De asemenea, am fost implicat ca profesor în extensia de la Arad a Seminarului Baptist Central, iar din 2015 sunt director în cadrul Seminarului Biblic Baptist Timișoara. Această școală oferă cursuri de pregătire teologică și practică (cu accent pus pe predicare expozitivă) cursanților care nu pot opta pentru cursuri de zi. Am avut programe de predare în diverse locații din țară (ex. Suceava, Slatina), precum și Diaspora (Linz).

La nivelul bisericii unde slujesc, am încurajat educația creștină, înființând o școală primară care numără acum mai mult de 350 de copii. Am coordonat de-a lungul timpului mai multe conferințe pastorale cu scopul echipării și încurajării slujitorilor. Amintesc aici: Conferința Reforma la 500 (2017), Conferința Discernământ (2022), iar anul acesta- Conferința Autoritatea Spirituală (01-02.06). Am fost implicat în programul de studiul biblic al UBR, coordonând palierul doctrinar al programului de studiu Arată-mi slava Ta, ceea ce am făcut până în 2022.

În urma propunerilor primite la CNP, precum și a susținerii mai multor comunități teritoriale, am decis sa candidez pentru slujirea în calitate de Vicepreședinte cu Educația Biblică. Consider că prin implicarea mea în această slujire, aș putea să aduc un aport pozitiv în ce privește încurajarea și aprofundarea  educației biblice și doctrinare în cadrul cultului creștin baptist din Romania (în echipă cu ceilalți frați colegi din Executiv, Consiliul Uniunii, comunități, precum și prin aportul fiecărui slujitor și credincios baptist). Trăim realitatea dureroasă a unui declin numeric accentuat, dublat de o migrație a tinerei generații spre biserici non-denominaționale, cu doctrină neclară, ne-baptistă, cu accent predominant pragmatic. Trăim o perioadă în care foamea de cunoaștere este tot mai mare, însă mulți credincioși sunt amăgiți cu o hrană spirituală improprie, superficială. Pe fondul proliferării unor învățături dubioase diseminate pe Internet și al unui discernământ spiritual la cote scăzute în bisericile noastre, mulți credincioși se îndreaptă spre învățături nebiblice care periclitează dezvoltarea lor spirituală. Mai mult, influența unor pseudo-învățători din mediul virtual amenință autoritatea spirituală legitimă pe care Domnul a așezat-o în bisericile Sale, prin slujitorii Cuvântului din aceste biserici, creând astfel, confuzie și dezbinare. Această situație nu mai trebuie să continue în acest mod.

Consider că a sosit timpul pentru o reflecție profundă asupra cauzelor acestei triste situații, dar mai ales, asupra măsurilor care se cer luate urgent și care ar putea schimba situația. Vom urmărim imperativul Marii Însărcinări nu numai în predicarea Evangheliei celor pierduți, dar și în ucenicizarea și echiparea celor salvați (”Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit”, Mat.28:19). Dacă voi primi încrederea fraților, aș dori să sugerez câteva direcții de acțiune (lista nu este exhaustivă):

1)    Continuarea programului de studiu biblic la nivelul UBR. Programul de studiu Arată-mi slava Ta! a constituit un program necesar în cadrul școlilor duminicale din multe biserici baptiste, contribuind la unitatea de învățătură, doctrină și  practică. Cred ca o continuare a acestui program este binevenită. As propune o mică schimbare a focusului și a titlului general: ”Și noi am privit slava Sa” cu un accent pus pe implicațiile cristologice și eclesiologice care decurg din cunoașterea slavei lui Dumnezeu manifestate în persoana și lucrarea lui Cristos.

2)    Cunoașterea/păstrarea moștenirii doctrinare baptiste. Într-un veac caracterizat de post-denominaționalism și ecumenism ieftin, consider că este necesar ca toți credincioșii baptiști, indiferent de vârsta sau nivel  de maturitate spirituală să dezvolte o apreciere corectă a bogatei  moșteniri doctrinare baptiste. As încuraja acțiuni, evenimente de promovare a acesteia la nivelul bisericilor locale și a comunităților. O duminică din an ar putea fi numită ”Ziua Moștenirii Baptiste” în care mesajele să fie o explicație a trăsăturilor distinctive ale credinței noastre. Aș încuraja abonarea pastorilor și lucrătorilor la revista Arhiva Baptistă și susține Centrul de Cercetare din Arad. As propune organizarea de conferințe și scrierea unor monografii legate de începuturile unor lucrări, precum și biografii ale unor personalități marcante din istoria noastră de către cei care au competențe de natură istorică.

3)    Lupta pentru păstrarea drepturilor învățământului pre-universitar/universitar baptist. Este o vreme de asalt ideologic la adresa celor mai sacre convingeri legate de familie și identitate umană și ele au ca țintă mințile și inimile copiilor noștri. Presiunile pentru aliniere ideologică sunt tot mai mari, de aceea este nevoie de acțiune la toate nivelele, folosind toate pârghiile unei societăți democratice care ne stau la dispoziție pentru a contracara aceste tendințe. As încuraja implicarea parlamentarilor evanghelici, colaborarea cu OCDL și alte instituții similare, cu reprezentanții altor culte pentru oprirea acestui tăvălug ideologic.

4)    Încurajarea învățământului teologic (în școlile și liceele baptiste). Școlile baptiste de nivel preuniversitar ne aduc mare cinste prin rata ridicată de promovabilitate și rezultatele frumoase la învățătură. Voi încuraja și pe mai departe păstrarea unor standarde ridicate și urmărirea excelenței prin contacte directe cu conducerea acestor instituții și a Departamentului de Învățământ Preuniversitar.

5)    Încurajarea/ promovarea slujirii pastorale/ misionare la nivelul bisericilor/comunităților Se constată de mulți ani un interes tot mai scăzut la tinerilor din biserici pentru slujirea pastorală sau misionară care se reflectă apoi in numărul tot mai mic de candidași la școlile teologice si a celor care intră in lucrarea pastorală. Consider că se impun anumite acțiuni mai concrete la nivelul bisericilor și comunităților pentru încurajarea tinerilor chemați de Domnul. De asemenea, școlile teologice ar trebuie să îți promoveze mai convingător ofertele educaționale la nivelul bisericilor și comunităților.

6)    Elaborarea unui Statut al Păstorului. Materialele elaborate de către Comisia pastorală ar trebui continuate cu alte aspecte semnificative, în colaborare cu o echipă la nivel de cult care să conțină păstori cu experiență, reprezentanți ai școlilor teologice acreditate, etc. Ar trebui sa fie discutate exigențe legate de intrarea în lucrare, o manieră etapizată a recunoașterii calității de păstor, precum și alte aspecte etice.

7)    Program de mentorare pentru pastorii tineri. Voi încuraja identificarea la nivelul comunităților regionale a unor grupuri de păstori cu experiență care pot sluji ca modele de slujire pentru tinerii slujitori. Retreat-urile de echipare cu aceștia vor fi o altă prioritate.

8)    Încurajarea unei gândiri biblice și teologice la tânăra generație. O resursă care poate fi explorată este dată de pastorii tineri, competenți teologic, integri în ce privește caracterul, cu impact asupra generației lor. Organizarea unor conferințe pentru tineret, de tabere pentru studiul Scripturii poate fi, la fel, o metodă utilă. Promovarea unei aplicații pe telefon care să încurajeze citirea și studiul Scripturii poate fi, de asemenea, o opțiune demnă de a fi explorată. Trebuie gândite și găsite modalități de a ajunge cu Cuvântul vieții la mințile și mai ales, inimile celor din tânăra generație. De asemenea, aș propune reînființarea Departamentului de Tineret, sub coordonarea Consiliului Uniunii (Art.87, alin.2) pentru o mai coordonarea a lucrării cu tinerii la nivel național.

9)    Promovarea cunoașterii Scripturii la copiii din familiile baptiste Trebuie urmărită responsabilizarea fiecărui părinte din cadrul bisericilor baptiste cu privire la educația spirituală din familie. Daca lupta este pierdută aici, ea va fi pierdută pe toate fronturile. Aș încuraja folosirea catehismului pentru copii in familii, citirea regulată a Scripturii în familie, precum și participarea sporită la Olimpiada Biblică a copiilor și tinerilor din bisericile noastre.

10)                   Echiparea slujitorilor din bisericile baptiste din Diaspora. Aș propune un program de echipare potrivit cu realitățile din teren și nevoile fraților din Diaspora care să asiste acești lucrători în vederea unei lucrări mai eficiente.

Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință”-Se lamenta Dumnezeu prin profetul de odinioară legat de condiția spirituală o poporului Său. (Osea4:6). Plaga ignoranței spirituale trebuie combătută prin acțiunea perseverentă și unită a noastră a tuturor. ”Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară!” (cf.Neemia2:17) Dumnezeu este cu noi!

Dacă și prin acest aport umil adus în această slujire, credincioșii bisericilor baptiste din România vor fi motivați să-L cunoască mai profund și să-L slujească pe Domnul lor, atunci pot spune din toată inima: SOLI DEO GLORIA!

                                                                                               Pastor Marius Birgean

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu