marți, 23 mai 2023

Fratele păstor Otniel Bunaciu prezintă viziunea pentru misiune

 


Vicepreședintele Alianței Mondiale Baptiste pe regiunea Federației Europene Baptiste, profesor universitar și pastor la Biserica Creștină Baptistă „Providența” din București, prezintă:

„Viziunea pentru Departamentul de Misiune”

Propunerea este demnă de un popor care trăiește într-o țară europeană, care nu ar mai fi voie să stea cu mâna întinsă după ajutor, ci ea să fie generatoare de resurse materiale și spirituale pentru țările mai puțin dezvoltate. Viziunea se ridică și la calitatea fratelui de lider internațional din mișcarea mondială baptistă, un om demn, un baptist cultivat în cultura vremii contemporane, dar rămas lângă valorile Bibliei pe care o cunoaște din pruncie.

Odată cu viziunea voi posta și „Raportul”, tot din Departamentul pentru misiune, activitatea din mandatul care tocmai se încheie. Citind vom putea cunoaște mai bine activitatea fratelui Otniel Bunaciu.

Lectură plăcută!

O VIZIUNE PENTRU MISIUNE

Propunere pentru Departamentul de Misiune

Uniunea Baptistă din România

FIECARE BAPTIST UN MISIONAR!

De la a face misiune la a fi prezența lui Hristos în lume!

 

Viziunea de slujire a lui Gerahrd Oncken, unul dintre fondatorii misiunii baptiste moderne și a lucrării baptiste din această parte de lume, a fost FIECARE BAPTIST UN MISIONAR. Oncken a înțeles că misiunea face parte din modul în care acționează Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său în lume. Astfel misiunea este parte din modul în care biserica există în lume reprezentând mai mult decât o activitatea a bisericii.

 

Misiunea trebuie văzută ca modul în care biserica înțelege că acceptă trimiterea pe care i-a încredințat-o Isus Hristos (…”cum M'a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimet şi Eu pe voi.” Evanghelia după Ioan 20:21).

 

Baptiștii au înțeles că biserica locală este responsabilă de mărturia încredințată de Hristos prin Marea Trimitere (Evanghelia după Matei 20). Inițiativa Uniunii Baptiste de a sprijini misiunea are ca scop întărirea și încurajarea bisericilor locale pentru ca să urmeze trimiterea pe care a dat-o Dumnezeu urmașilor săi, să predice Evanghelia.

 

Dacă delegații la Congres mă vor încredința să slujesc bisericile din Uniunea Baptistă din România în calitate de Vicepreședinte cu misiunea, intenționez să dezvolt în continuare slujirea acestui departament pe care l-am reînființat în anul 2007 după ce își încetase activitate timp de mai mulți ani. Consider că trebuie consolidată activitatea departamentului de misiune prin încurajarea implicării bisericilor în misiune. Putem face acest lucru dezvoltând o strategie care să faciliteze slujirea noastră împreună, strategie la care să poată participa bisericile locale, diferitele instituții din cadrul uniunii, școlile teologice și credincioșii baptiști. O astfel de strategie are două dimensiuni, una națională și una globală.

 

Misiunea națională

 

Afirmând că fiecare baptist este un misionar înțelegem că biserica locală este locul în care se găsesc principalele resurse pentru misiune. Uniunea Baptistă își propune să încurajeze bisericile spre a dezvolta o viziune pentru includerea misiunii în identitatea lor, spre creșterea Împărăției lui Dumnezeu în țara noastră.

 

Înțelegând că slujind împreună bisericile pot să aibă un impact mai mare în mărturia Evangheliei, Uniunea Baptistă își propune să sprijinească bisericile locale să devină prezența lui Hristos în lume, demonstrând acest lucru prin slujire.

 

Cunoscând că biserica este trupul lui Hristos și că în funcționarea ei este nevoie de participarea tuturor mădularelor, Uniunea Baptistă își propune să organizeze conferințe, sesiuni de pregătire, programe de leadership, discuții la mese rotunde pentru baptiștii din România (în special pentru tineri), interesați să se implice în slujire și în misiune.

 

 

 

Misiunea globală

 

Recunoscând că Dumnezeu a binecuvântat baptiștii din România cu resurse importante, bisericile pot să devină o binecuvântare pentru încurajarea și susținerea slujirii baptiștilor din alte țări. Uniunea Baptistă își propune să continue implicarea în susținerea unor misionari, prin programul Federației Europene Baptiste și prin programul bisericilor baptiste din diaspora europeană.

 

Experimentând de-a lungul anilor sprijinul baptiștilor din alte țări și recunoscând importanța cooperării internaționale, Uniunea Baptistă își propune dezvoltarea de proiecte misionare cu uniunii baptiste surori din alte țări, pentru a extinde răspândirea Evangheliei prin această colaborare.

 

Văzând tragedia adusă de războiul împotriva Ucrainei, baptiștii din România s-au implicat masiv în ajutorarea refugiaților și a bisericilor baptiste din țara vecină. Uniunea Baptistă își propune să se roage pentru pace și încetarea războiului și să contribuie în continuare la ajutorarea celor afectați de război (alimente, înființarea de centre de consiliere) și la reconstrucția și dezvoltarea bisericilor din Ucraina pentru ca predicarea Evangheliei să poată continua.

 

Pentru o asemenea lucrare este nevoie de rugăciune, implicare și de ajutorul lui Dumnezeu. Secerișul este mare și lucrătorii sunt puțini dar promisiunea lui Dumnezeu este că va  binecuvânta inițiativele făcute cu credință. Uniunea Baptistă din România poate fi o binecuvântare pentru țara noastră și pentru alte țări, motiv pentru care ne rugăm și dorim să vedem minunile pe care Dumnezeu este gata să le facă în mijlocul nostru atunci când suntem pregătiți să ne alăturăm misiunii care începe în inima lui Dumnezeu.

Otniel Ioan Bunaciu

 

Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din Romania

RAPORT PENTRU CONGRESUL CULTULUI

26,27 Mai 2023

 

Otniel Ioan Bunaciu

Vice Președinte – Departamentul de Misiune

 

De la Congresul Uniunii de la Oradea, din luna mai 2019 am îndeplinit sarcinile care revin Vice Președintelui UBR cu misiunea. Perioada acestui mandat a fost marcată de pandemia de COVID care a afectat lumea întreagă și a împiedicat timp de peste doi ani călătoriile și multe activități și de războiul din Ucraina. În anul 2020 am fost ales ca Vice Președinte al Alianței Mondiale Baptiste la Congresul din Brazilia. În această perioadă am continuat și slujirea în cadrul Federației Europene Baptiste (FEB) în calitate de Coordonator al Departamentului de Educație și Teologie.

1.     Proiectele Departamentului de Misiune

În cadrul Departamentului de Misiune au fost dezvoltate în continuare proiectele existente. Datorită situațiilor noi care au apărut (războiul din Ucraina) au fost inițiate și alte proiecte:

a. Proiecte naționale ale Departamentului de misiune

-        Colecta de misiune organizată anual cu ocazia sărbătoririi coborârii Duhului Sfânt.

-        Organizarea conferințelor de revitalizare și multiplicare pentru bisericile din UBR care sunt interesate în dezvoltarea lucrării și plantarea de biserici. Aceste conferințe se organizează deja de peste 8 ani.

-        Organizarea de programe de formare pentru misionari în parteneriat cu Institutul Teologic Baptist din București

-        Organizarea de conferințe de tineret în colaborare cu Institutul Teologic Baptist din București.

-        Conferințe de misiune regionale în țară la nivel de comunitate sau de grup de biserici

-        Organizarea unor cercetări și studii care să arate care este situația din bisericile baptiste și ce tendințe se instalează în dinamica acestora – (impactul tehnologiilor, atitudinea tinerilor, etc)

b. Proiecte internaționale ale Departamentului de misiune:

-        Sponsorizarea unui plantator de biserici în Georgia – prin programul Federației Europene Baptiste (vezi anexa)

-        Conferințele bisericilor române din diaspora europeană. În anul 2019 s-au împlinit 10 ani de la prima conferință organizată în Austria și o conferință de sărbătorire a fost organizată la București. Datorită pandemiei câteva conferințe au fost organizate on-line dar în anul 2022 a fost organizată o conferință la Viena.

-        În urma începerii războiului din Ucraina bisericile baptiste din România s-au mobilizat masiv pentru a ajuta situația refugiaților dar și a celor care au rămas în Ucraina. Nivelul de ajutorare oferit de biserici, de comunități și de credincioși a fost impresionant și este greu de evaluat. Departamentul de misiune a participat la aceste eforturi oferind sprijin cu participarea Federației Europene Baptiste pentru bisericile implicate și care au participat la programul inițiat de UBR.

-        Strângerea de fonduri pentru cutremurul din Turcia și Siria

-        Sprijinirea unei familii de misionari în Cipru împreună cu bisericile baptiste românești din diaspora europeană.

-        Scrisoare de susținere pentru baptiștii din Myanmar (vezi anexa)

2.     Proiecte noi și propuneri pentru viitor

-        Susținerea unui nou misionar prin Federația Europeana Baptist la încheierea contractului de susținere a misionarului din Georgia.

-        Dezvoltarea unui program de mentorare a liderilor tineri, care să accentueze implicarea în activitatea misionară.

-        Dezvoltarea unui program de formare de lideri în colaborarea cu Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea din București.

3.     Nevoi pentru Departamentul de misiune

-        În urma plecării în străinătate a fratelui Alex Vlașin acesta s-a retras din slujirea de coordonator al Departamentului de Misiune. Am insistat pentru ca o altă persoană să fie angajată și au existat chiar și câteva propuneri. Din păcate, pe parcursul acestui mandat nu s-a realizat acest obiectiv și este important să se angajeze o persoana ca sa se ocupe de coordonarea Departamentul de misiune. Mă rog ca Dumnezeu să stârnească mult entuziasm și interes față de misiune.

-        Departamentul de misiune are următoarele nevoi:

o   Angajarea unei persoane pentru coordonarea Departamentului de misiune.

o   Rugăciune pentru misiune și evanghelizare

o   Implicarea personala în misiune și evanghelizare

o   Susținerea financiară a proiectelor existente

4.     Activități desfășurate în slujirea din cadrul Departamentului de Misiune

Anul 2019

-        În luna iulie am participat la adunarea anuala a Alianței Mondial Baptiste care a avut loc in Nassau, Bahamas. Cu aceasta ocazie am fost ale Vice Președinte începând cu vara anului 2020.

-        In luna septembrie am vizitat Uniunea Baptista din Georgia pentru a avea discuții despre viitorul instituției în relația cu EBF.

-        În luna septembrie am vizitat Uniunea Baptista din Austria care a sărbătorit 150 de ani de la înființarea în această țara. Cu aceasta ocazie am discutat posibilitatea unor proiecte comune.

-        Tot în luna septembrie am participat la adunarea anuala a Federației Europene Baptiste in calitate de responsabil al departamentului teologie și educație

-        In luna octombrie am vizitat Uniunea Baptista din Armenia si am discutat despre posibilități dea sluji împreuna.

-        In luna octombrie am participat la a 10-ea întâlnire a bisericilor baptiste romane din diaspora europeana care s-a ținut la București.

-        În luna octombrie am participat la întâlnirea păstorilor din Comunitatea București unde am prezentat un material despre misiune.

-        In luna noiembrie am vizitat doua universități din China unde am întâlnit și creștini si am prezentat activitatea caritabila pe care o desfășor de 28 de ani prin Fundația Providența si care a fost începută de biserica in care sunt pastor. 

-        Tot in luna noiembrie am organizat la Seminarul Baptist de la Elstal de lângă Berlin o conferința despre contribuția pe care baptiștii o pot aduce la viața comunităților în care exista in contextul provocărilor pe care le aduce valul de naționalism in Europa. Conferința a fost organizata de Comisia de Teologie si Educație a Federației Europene Baptiste, a cărei coordonator sunt.

-        In luna decembrie am vizitat Uniunea Baptista din Serbia si am predicat in 3 biserici baptiste din zona Belgrad. In unele din acestea am întâlnit si persoane care vorbeau limba Romana.

Anul 2020 / 2021

-        In luna februarie am vizitat Comunitatea Baptista Hunedoara unde m-am întâlnit cu frații pastori și am prezentat un material despre misiune. Cu această ocazie am participat la mai multe întâlniri în biserici din zona Hațeg.

-        In luna februarie am vizitat Universitatea Baptistă Divitia Gratiae de la Chișinău unde, împreuna cu Sorin Bădrăgan și Emanuel Sârbu am ținut o conferință pentru frații păstori din Chișinău. Tema conferinței a fost legata de provocarea de a încuraja participarea tinerilor in biserici.

-        Activități desfășurate on-line datorită pandemiei

o   Am participat on-line la întâlnirea Executivului Federației Europene Baptiste

o   Am participat la sărbătoarea mondiala de închinare organizata de Alianța Mondiala Baptistă

o   Am participat la Consiliul Alianței Mondiale Baptiste și la întâlnirea Executivului în calitate de Vicepreședinte.

o   A fost organizata a 11 conferință a bisericilor romane din diaspora Europeana care a avut loc on line.

Anul 2022

-        În urma începerii războiului din Ucraina și a venirii valului de refugiați, Departamentul de Misiune s-a implicat în câteva moduri.

o   s-a făcut o evaluare a resurselor de cazare ale bisericilor din UBR care au organizat centre și au vrut să colaboreze în acest proiect.

o   s-a produs un cod de etică pentru comportamentul cu refugiații

o   s-a propus un mod de raportate care să demonstreze transparență

o   s-a apelat la EBF și BWA pentru ajutorare

o   s-au primit resurse financiare de la EBF pentru sprijinirea centrelor de refugiați care au oferit informații și pentru a transporta ajutoare la locații stabilite cu Uniunea Baptistă din Ucraina prin EBF

-        Între 3-5 februarie 2022 am participat la organizarea conferinței Multiplicare cu tema revitalizării bisericilor. Au participat aproximativ 70 de păstori și lideri din biserici care au discutat temele într-un format de tip “masă rotundă”. La întâlniri au luat parte și membrii din conducerea Comunității Baptiste Sibiu

-        În luna martie l-am găzduit pe Elijah Brown, Secretarul General al Alianței Mondiale Baptiste care a venit în România ca să vadă situația generată de războiul din Ucraina. Am avut întrevederi cu Primul Ministru al României și am vizitat Republica Moldova unde ne-am întâlnit cu Președintele Parlamentului. Fratele Elijah Brown a participat și la Conferința Națională de la Sibiu

-        În luna martie am fost în Portugalia la ședința Biroului Executiv al Federației Europene Baptiste. Cu această ocazie am vizitat Uniunea Baptistă din Portugalia.

-        Între 3-5 februarie 2022 am participat la organizarea conferinței Multiplicare cu tema revitalizării bisericilor. Au participat aproximativ 70 de păstori și lideri din biserici care au discutat temele într-un format de tip “masă rotundă”. La întâlniri au luat parte și membrii din conducerea Comunității Baptiste Sibiu

-        În luna aprilie am fost în Georgia într-o delegație a EBF pentru a discuta cu Uniunea Baptistă din Georgia despre unele probleme care au condus la un conflict intern.

-        În luna mai am fost la Viena împreună cu fratele Președinte Viorel Iuga unde am participat  la o întâlnire organizată de EBF cu Igor Bandura, Vicepreședintele Uniunii Baptiste din Ucraina și conducătorii uniunilor baptiste din țările vecine cu Ucraina.

-        În luna mai am organizat la București ședința Comisiei de Teologie și Educație a EBF pe care am condus-o timp de cinci ani.

-        În luna iunie am vizitat Ucraina în zona orașului Izmail și am încurajat susținerea unei biserici locale care se ocupă de refugiați interni.

-        În luna iulie am participat la ședința Comitetului Executiv al Alianței Mondiale Baptiste și la Adunarea Anuală a organizației care s-a ținut la Universitatea Baptistă Samford din Birmingham, Alabama.

-        În luna septembrie am participat la Riga la întâlnirea anuală a EBF. Cu această ocazie am vizitat și Uniunea Baptistă din Latvia.

-        În luna octombrie am participat la a 11-a întâlnire a bisericilor baptiste române din diaspora Europeană care s-a ținut la Viena.

-        În luna octombrie am organizat conferința Multiplicare la Alba Iulia. Vorbitorul principal la această conferință a fost Alan Donaldson, Secretarul General al Federației Europene Baptiste.

-        În luna martie, 2023 am vizitat din nou Ucraina, cu parteneri de misiune din Convenția Baptistă din Virginia pentru a evalua posibilitățile de a organiza un centru de consiliere pentru cei traumatizați din cauza războiului.

-        În luna aprilie 2023 am vizitat Universitatea Divitia Gratiae de la Chișinău pentru a discuta posibilitatea cooperării în vedere înființării unui centru de consiliere pentru traume în Izmail și poate la Odesa.

Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor bisericilor, organizațiilor și credincioșilor din România cât și partenerilor internaționali, care susțin lucrarea de misiune a Departamentului de Misiune al Uniunii Baptiste din România. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru susținerea financiară dar și pentru implicarea personală și pentru interacțiunea în evanghelizare, plantare de biserici și slujire prin misiune. Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice în continuare oameni pasionați pentru a duce Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu celor care au nevoie să audă Vestea Bună.

 

Slujim împreună!

 

Otniel Ioan Bunaciu

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu