joi, 25 mai 2023

Înălțarea Domnului Isus la dreapta Tatălui

 


Lucruri dumnezeiești pe care noi le sărbătorim, dar nu le putem pricepe. Întruparea sau venirea Domnului Isus în lumea noastră pământească reprezintă un eveniment uimitor și nu se poate înțelege în termenii noștri omenești.

Domnul Isus Cristos este Fiul veșnic al lui Dumnezeu și Dumnezeu în puterea Lui veșnică, l-a luat pe unicul său Fiu care este Dumnezeu binecuvântat, l-a schimbat într-o sămânță și printr-o fecioară curată s-a născut om. A fost om adevărat și Dumnezeu adevărat.

Domnul Isus a trăit treizeci și trei de ani împreună cu noi, în cele două firi primite. Era Dumnezeu și acest lucru s-a văzut în lucrările Lui: la 12 ani uimea înțelepții lui Israel cu întrebările și răspunsurile pe care le dădea, mergea pe apă, cunoștea gândurile oamenilor, vedea lumea nevăzută a lui Dumnezeu și vorbea cu demoni precum vorbesc doi oameni și alte asemenea.

Gloria Domnului Isus a fost ascunsă de haina pe care a luat-o ca om, lucrul acesta a fost văzut de apostolii săi: Petru, Iacov și Ioan, când au fost cu Domnul pe munte, apoi au scris ce au văzut.

Omenirea a cunoscut că El este Stăpânul acestui pământ și a luat pe Domnul Isus și l-a omorât, a dat cu sălbăticie în Creatorul ei, l-a scuipat pe Dumnezeu cel ce a dat viață tuturor, L-a ocărât și El a zis: „Tată iartă-i”, L-a respins și El a zis: „veniți la Mine”, noi L-am omorât și El ne dă viață. Aceste acțiuni dovedesc fără echivoc că Domnul Isus este Dumnezeu.

Domnul Isus după înviere s-a arătat timp de 40 de zile din când în când, ca să le întărească credința că El este Învățătorul lor, care a fost omorât, dar acuma este viu și într-o zi va pleca la Tatăl care l-a trimis ca să-și primească slava care o avea înainte de a fi lumea.

Într-o zi stătea Domnul Isus cu ucenicii și dintr-o dată s-a înălțat dintre ei și a dispărut în infinitul cerului.

Toate acestea au fost proceduri omenești ca să ne rămână în minte că Domnul Isus s-a înălțat ca să pregătească locașuri cerești pentru toți aceia care îl  urmează,  împlinind voia Lui Dumnezeu.

Domnul Isus s-a înălțat și vrea să ne înalțe la El când va veni în slava Sa să judece pe cei vii și morți. Îl ascultăm, îl urmăm noi pe El?

Doamne ajută, Doamne dă izbândă să urmăm pe Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii!

20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: „Da , Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse! (Apocalipsa 22:20)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu