duminică, 9 ianuarie 2022

88 de ani de la înființarea Societății de misiune externă baptistă – 1934


Baptiștii au găsit resurse și motivații ca să lupte pe ogorul credinței pe toate fronturile pe care Dumnezeu le deschide pentru poporul său. Citind presa noastră baptistă din trecut, observ că nimic nu s-a schimbat în lucrarea de slujire; greu atunci, greu și azi, piedici atunci piedici și azi, multă râvnă la unii atunci, multa râvnă la unii și azi; un pas înapoi și atunci, dar și acum, dragoste etc. și am putea înșira multe dar mă opresc. Că tot s-a schimbat câte ceva, adică fratele Vasile Berbecar în vremea dumnealui de lucru 1900 – 1931 mergea din loc în loc mai pe jos, mai cu căruța și foarte rar cu trenul sau cu automobilul cum se spunea atunci.

După anul 1944 în întreaga lume se constată o evoluție în inginerie, medicină, și-n mijloacele de locomoție, de unde rezultă că mulți păstori baptiști aveau biciclete, mergeau cu autobuzul. Ce să mai zicem de acum, nu cred eu, că este vreun păstor care să nu aibă autoturism în funcție de bugetul pe care îl are.

Noțiunea de Misiune pentru baptiști era una sfântă, fiindcă era chemarea lăuntrică a Duhului care-i trimetea pe frați să ajungă doar cu o căruță, la o comunitate, acolo unde erau suflete care aveau nevoie de mântuire. Baptiștii întodeauna au făcut misiune, deoarece și noi, la rândul nostru (baptiștii români) am beneficiat de misiunea fraților noștri din străinătate. Bazele primei organizații misionare în poporul baptist au fost puse în anul 1934.

Prima ședință[1] pentru a constitui „Misiunea Externă” a avut loc în ziua de 2 decembrie 1934, la Hunedoara.[2] Au luat parte reprezentanți din județele Alba, Arad, București, Prahova și Hunedoara.

A fost ales ca secretar al organizației,  fratele Bălgrădean Avram din Vălenii de Munte, județul Prahova, și un comitet de cinci persoane,câte una din fiecare județ .

S-a hotărât întreținerea unui misionar în Macedonia și a altuia în Bulgaria. S-a mai hotărât ca oricare frate predicator sau președinte de comunitate sau laic, care va ajuta și va lucra pentru această societate, este socotit membru de drept în comitetul societății de Misiune Externă.

Toți cei ce doreau să trimită bani pentru Misiunea Externă îl puteau contacta pe fratele Lulușa Sezonov la adresa: strada Berzei nr. 29, București 2.

Mai jos redau în întregime mesajul fratelui Avram Bălgrădean, secretarul societății de misiune, despre care mai multe puteți citi AICI.

 

     „Misiunea în străinătate

Cuvântarea fratelui Avram Bălgrădean la întrunirea Comitetului pentru misiunea externă ținută în Simeria

Frații mei în Domnul,

Au trecut trei luni de când ne-am întâlnit și de când am hotărât cu Dvs. împreună a lucre pe această cale, ca să ajutăm pe frații noștri din alte părți ale pământului. Dumnezeu a pus în inimile noastre acest îndemn sfânt și, slavă Lui, că azi putem vorbi despre țara și misionarul pe care Domnul îl va allege ca să ducă vestea pe care o simțim; vestea Salvării la cei pierduți. Desigur că acest început este mic, dar să nu uităm că orice fluviu întâi este un mic izvor, pe urmă pârâu, râuleț, râu și pe urmă fluviu. Noi suntem în fașă, dar, odată, cel crescut în fașă, devine bărbat care prin brațele sale vânjoase răstoarnă, ridică, clădește, nivelează și luptă. Fariseismul fanatic nu se gândea că ieșirea Betleemului va cuceri lumea și că Fiul zis ,,al teslarului” o va reforma și va adduce pace în sufletele omenirii. Unii frați au făcut, ceea ce noi abia începem, - cu mult mai înainte ca noi. Ei au trimis misionari în țări departe de ale lor, iar misionarii, înflăcărați de dorul de a mântui pe păcătoși, au lăsat tata, mama, țară și bucurii și s-au adâncit până în cele mai întunecoase locuri, unde domnea păcatul și moartea – spunând despre un Salvator, ca să se împlinească cuvântul: ,,Am fost căutat de cei ce nu întrebau de Mine”. Mulți frați și surori, săraci, au ajutat și ajută acest început. Unii din Dvs. au rupt o parte din bucata de mămăligă, ca să dăruiți pentru trimiterea Evangheliei în lumea pierdută.

Mulți au refuzat să ne ajute, iar unii au spus: ,,Nu e vremea acum să facem misiune în alte țări, avem unde să facem la noi, de ce să facem altundeva? Să facem propaganda pentru noi și nu pentru alții. Poporul nu ajută misiunea nici aici, cum credeți c-o să ajute în altă parte? M-am gândit la ei, și mi-au trecut prin minte cuvintele lui Spurgeon pe care le scrise celui ce-l chemise să țină o predică în biserica lui despre dărnicie. Acesta îi scrisese lui Spurgeon: ,,Vino, frate, ține în biserica mea o predică despre dărnicie. Avem o datorie. În timp ce vei fi aici, vei fi găzduit în vila mea la mare, în casele de la oraș și în cele de la țară”. Spurgeon răspunse scurt: ,,Vinde una din vilele tale și plătește datoria!...” Poporul este zgârcit, pentru că este învățat să trăiască numai pentru el. Pentru noi a răsărit astăzi un nou orizont. Glasul oamenilor ce se pierd în păcate și neștiință, l-am auzit. Brațul întins și vocea rugătoare a Macedoneanului a făcut să trecem la ei. Țări unde Evanghelia trebuie predicate, se mai găsesc. Ne așteaptă Balcanii, ne așteaptă India, ne așteaptă Africa, ne așteaptă miazăzi și miazănoaptea. Să ne sculăm, să cucerim lumea pentru Isus. Să mergem, influențați de dorul lui Livingstone și să ajutăm Africa. Pământul ei plin de soare are lipsă de Isus. Să încercăm lucruri mari cu Dumnezeu cum a făcut W. Carey. Să mergem departe în India, să ne coborâm pe urmele lui și văzând ce e acolo, ne vom convinge câtă nevoie este de iubirea lui Isus.

Să facem din țara noastră o țară misionară, care să privească peste granite, peste dealuri, peste râuri, la sutele și mile de suflete ce așteaptă să-i ajutăm. În barca vieții ce trece, se găsesc suflete ce se pierd în marea plină de valuri a păcatului. Să privim departe în zare, să privim întunericul de la miazănoapte ce se întinde cu pașii lui greoi. Rusia ca o barcă ruptă de valuri e gata să piară. Egoismul a luat locul lui Isus în multe inimi, dar să nu disperăm. Dumnezeu e de partea noastră, numai să fie în noi același cuget care a fost și în Isus. Să fim gata să depunem viața pe altarul ce ni-l oferă Domnul!

Să îndeplinim acest lucru, ca să nu plângem mai târziu anii pierduți. Să începem chiar azi. Să zicem cu toți: ,,Dă-ne Doamne, mai multă viață, mai multă jertfă, maim ult curaj, ca să putem face din pământul desert, o grădină a Domnului”.

Cu același gând să ne întindem mâna, să ne unim în același gând sfânt, să ne călăuzească același dor de a mântui lumea și a o aduce la picioarele lui Isus.”

  ,,În lucru, Învățătorului

    Să lucrăm până târziu

    Viața noastră să nu treacă

    Până sfârșim lucrul Său.”
[1] Luminătorul, Vol. IX, Nr. 4, aprilie 1935, p. 18.

[2] Farul Creștin, Anul III, Nr. 2, 15 ianuarie 1935, p. 7. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu