miercuri, 12 ianuarie 2022

Societatea Psalmistul la sărbătorirea a 108 ani de activitate

 

Societatea Psalmistul s-a constituit în anul 1914 din inițativa fratelui Constantin Adorian. La a doua conferință a Bisericii Creștine Baptiste Române din București din strada Lănăriei 18, în zilele de 1 – 2 noiembrie 1914 a luat ființă Societatea de Tineret „Psalmistul” iar președintele ales a fost fratele G. Niculescu și N. Săvescu secretar și casier.

Scopul societății Psalmistul este următorul:

1.    Cultivarea tineretului pe terenul Evangheliei în cuvântări, declamațiuni, poezii cu un cuvânt pentru dezvoltarea lor în literatura religioasă.

2.    Dezvoltarea cântului vocal și instrumental.

3.    Întărirea moralului religios și atragerea spre o viață morală a acelor tineri care persistă într-o continuă degradare morală.

Prin intermediul activităților de mai sus, se vor putea câștiga și crea persoane care vor fi de folos familiei, societății și Patriei.

Societatea are ca și organ de conducere un comitet alcătuit prin alegerea de  membri chiar din sânul organizației: un președinte, un vicepreședinte, un secretar și un casier. Aceștia conduc societatea și se îngrijesc de bunul mers al lucrurilor și de directiva ei. Societatea Psalmistul a luat naștere în cadrul Comunității Baptiste, prin urmare, dreptul de supraveghere asupra ei revine Comunității.

Adeseori această societate organizează serbări religioase pentru întărirea moralului și a spiritului religios. Societatea intenționează ca și pe viitor să urmeze această activitate care are un scop așa de măreț.

Membri ai acestei societăți pot fi numai aceia care au o purtare cinstită, impecabilă din punct de vedere moral și care se silesc a avea o astfel de viață.

Fratele Ioan Bolea în 1936, este ales președintele Societății tineretului „Psalmistul”. La Jubileului de 25 ani din decembrie 1937 conduce programe sau are mai multe cuvântări.

Pe 4 mai 1947 Constantin Adorian a fost ales, președinte al societății de tineret „Psalmistul” din Basarab, București. În vara anului 1948, societatea Psalmistul desfășura activități de Evanghelizare și programe speciale de tineret.

Surse:

Constantin Adorian

Ilie Pop

Arhive

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu