joi, 6 ianuarie 2022

Săptămâna alianței de rugăciune din 1911, 1912 și 1914 avea în vedere și tinerimea

 

Săptămâna aceasta, din data de 02 – 09 ianuarie 2022, este săptămâna națională de rugăciune. În timpul comunismului o știam ca: „Săptămâna Mondială de Rugăciune”, cu aceleași subiecte în toate țările unde erau baptiști. Căutând azi ceva în revistele noastre baptiste vechi, am dat peste altceva ce mi-a venit bine la inimă și anume rugăciunea mondială baptistă pentru „tânerime”, adică tineretul nostru  scump și drag.

Baptiștii au pus întotdeauna un bun accent pe lucrarea cu tinerii, care au un bun potențial, sunt neânfricați, curajoși, dornici să meargă la bătăliile Domnului cu mare îndrăzneală și ies biruitori.

 

    Așa am găsit în anul 1911 că această săptămână era: Săptămâna alianței de rugăciune și ținea de duminică 1 ianuarie până sâmbătă 7 ianuarie 1911. Mi-a plăcut foarte mult subiectul de rugăciune de vineri, 6 ianuare 1911 și de aceea l-am scris în dulcele nostru grai românesc.

„Familia, institutele de creştere şi tânărimea

 Rugăciune, ca Domnul Isus să fie în fiecare familie recunoscut ca și cap;

ca sfinţenia căsătoriei şi corespunderea familiei să fie mai mult preţuită;

creşterea în toate institutele să cuprindă în sine învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu şi credinţa creştinească;

ca toţi profesorii, educatorii şi invăţătorii să stea inşişi în adevărul creştinesc; ca toată osteneala pentru pocăinţa şi înaintarea tânărimei să capete binecuvântarea cea mai bogată a Dufului Sfânt. Texte Proverbe 6: 20 – 23; Luca 2: 51 și 52; Ioan 19: 26 și 27; Efeseni 6: 1 – 9.”

    Pe anul viitor 1912, tot în zi de vineri, 12 ianuarie, subiectul era tulburător de frumos și care se potrivește la precizie și azi după 110 ani.

„Familia, şcoala, tânărimea.

Rugăciune pentru părinţi şi miri (cei ce voiesc a se căsători), ca ei să înţeleagă tot bine partea cea spirituală a căsătoriei; pentru taţi şi mame, ca să fie copiilor lor soţii cei mai buni, ca să-i poată creşte la caractere curate creştineşti; pentru pocăinţa copiilor şi tânărilor; ca să înceteze depărtarea dela credinţă şi părăsirea adunărilor ; pentru toţi învăţătorii şcoalei de Duminecă, ca să fie  într-adevăr cu cuget spiritual şi să aibă scopuri nalte spirituale; pentru toţi învăţătorii şcoalelor mai simple şi mai nalte, ca să fie creştini adevăraţi şi să fie aflaţi ca și credincioşi în chemare lor spirituală ; pentru continuarea învăţării biblice în toate şcoalele, ca aceasta carte spirituală să fie explicată în mod spiritual; pentru toţi învăţătorii şi elevii universităţilor, în seminare etc., ca invăţătura cea curată a Evangeliei să fie acolo învăţată.

Texte: Ps. 34; 5; Moisi 4, 5—10; Marc 10: 13—22; 2 Tim. 3, 10—17.”

     Căutând apoi mai departe am găsit că vineri, 9 ianuarie 1914, subiectul de rugăciune a fost:

„Familii, școale, educațiune, îngrijirea tânărimei.

Noi voim să spunem mulțămită lui Dumnezeu, că importanța și lipsa lucrărei între tânărime în tot mai largi cercuri se cunoaște.

Noi ne rugăm Domnului, ca El să-și crească între noi o generațiune care să se teamă de El și să umble în căile lui.

Părinților, deschidă Domnul ochii ca să cunoască, că sigur „învățătura și îndreptarea Domnului” face creșterea copiilor o binecuvântare.

Stăpânilor (taților) căsii le lege Duhul lui Dumnezeu ca o datorință sfântă pe inimă, a nu părăsi nicidecum rugăciunea zilnică de casă.  

Toată lucrarea la tânărime voiască Domnul a o pune sub cuvântul: „Începutul înțelepciunii este temerea de Dumnezeu!”

Toate câte să fac, ca să conducă tânărimea de timpuriu la Cristos în școalele mai nalte și mai simple, în școalele pentru copiii mici și școala duminecală, recomandăm noi mânelor binenecuvântătoare ale Domnului, care a zis: „A acestora este împărăția cerurilor.”

A se ceti: Psalm 103: 17; 119: 9 – 11; 130; 2 Timotei 3: 15 – 17; Iosua 1: 1 – 9; 15, 33.”

3. Poporul Tău este plin de înflăcărare când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
(Psalmii 110:3, VDCC)

Să continuăm să ne rugăm pentru poporul tânăr și să-l promovăm, pentru că el este o binecuvântare a Domnului.

Rohia, vineri 06 ianuarie 2022

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu